Erdogan terrora garşy göreş barada beýanat berdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogadan täze operasiýa duýduryşy...

1832624
Erdogan terrora garşy göreş barada beýanat berdi

Prezident Erdogan: "Esgerlerimiziň bir damja ganyny hem ýerde goýmadyk, mundan soň hem goýmarys. Bu hyýanatçylykly hüjümlere jogabymyzy täze operasiýalar bilen bermäge dowam ederis" diýip habar berdi. 

Prezident Erdogan Prezidentiň kompleksinde Türk howa ýollary çempionatynyň (THÝ) Ýewropa Ligasynyň çempiony Anadoly Efes basketbol komandasynyň ýolbaşçylaryny, tehniki wekiliýetini we türgenlerini kabul etdi. 

Yragyň demirgazygynda dowam edýän Penje-Gulp operasiýasynda şehit bolan 5 esgere Alladan rehnet dilän Erdogan: "Esgerlerimiziň bir damja ganyny hem ýerde goýmadyk, mundan soň hem goýmarys. Bu hyýanatçylykly hüjümlere jogabymyzy täze operasiýalar bilen bermäge dowam ederis" diýip habar berdi. Degişli Habarlar