Türkiýe, Owganystanda Guralan Hüjümi Ýazgardy

Türkiýäniň Magarif gaznasyna degişli Aino Mena başlangyç klas mekdebiniň müdürüniň orunbasaryna guralan hüjüm ýazgaryldy.

1827389
Türkiýe, Owganystanda Guralan Hüjümi Ýazgardy

Türkiýe, Owganystanyň Kandahar welaýatynda Türkiýäniň Magarif gaznasyna degişli Aino Mena başlangyç klas mekdebiniň müdürüniň orunbasaryna guralan hüjümi ýazgardy.

Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada, Kandaharda, Türkiýäniň Magarif gaznasyna degişli Aino Mena başlangyç klas mekdebiniň müdürüniň orunbasarynyň şenbe güni guralan hüjümda ýogalmagyna uly gynanç bildirildi.

Beýannamada, “Owganystanda bilim pudagyna uly goşan goşýan Türkiýäniň Magarif gaznasyna degişli Aino Mena başlangyç klas mekdebiniň müdürüniň orunbasaryna guralan bu hyýanatçylykly hüjümi ýazgarýarys. Hüjümiň jogapkärleriniň gysga wagtda tussag edilmegine garaşýarys. Hüjümde ýogalan merhum mugallyma Alladan rehnet, hossarlaryna, dost we doganlyk owgan halkyna gynanç bildirýäris” diýildi.

 

 Degişli Habarlar