Türkiýäniň Pariždäki Konsullygyna Hüjüm Guraldy

Hüjümiň jogapkärçiligini ekstremist terror guramasy PKK bilen arabaglanşykly topar öz üstüne aldy.

1826388
Türkiýäniň Pariždäki Konsullygyna Hüjüm Guraldy

Fransiýada, Türkiýäniň Pariž şäherindäki Başkonsullygyna, ekstremist terror guramasy PKK tarapyndan hüjüm guraldy.

Türkiýäniň Pariž şäherindäki Başkonsullygyna, şahsyýeti näbelli adamlar tarapyndan 12-nji maý gijesi ýerli wagt bilen 02.30 töweregi partlaýjy maddalar bilen hüjüm guraldy.

Hüjümde, konsullygyň aýlaryna zeper ýetirildi.

Fransuz ýolbaşçylar hüjüm bilen arabaglanşykly derňew işini gozgady.

Hüjümiň jogapkärçiligini ekstremist terror guramasy PKK bilen arabaglanşykly topar öz üstüne aldy.Degişli Habarlar