Hulusi Akar we serkerdeler serhet zolagyna bardylar

Hataý welaýatynyň howa menzilinde resmiler tarapyndan garşylanan Hulusi Akar, ol ýerden Siriýa serhedine tarap ugrady

1823654
Hulusi Akar we serkerdeler serhet zolagyna bardylar

Türkiýäniň Milli Goranmak ministri Hulusi Akar, ýanyndaky Baş Ştabyň başlygy we Gury ýer güýçleriniň serkerdesi bilen gözegçilik işlerini geçirmek maksady bilen serhet zolagyna bardylar. 

Hataý welaýatynyň howa menzilinde resmiler tarapyndan garşylanan Hulusi Akar, ol ýerden Türkiýäniň Siriýa serhedine tarap ugrady. 

Şehit kapitan Ilker Ajar serhet birikmesinde serhetde görülen çäreler barada maglumat alan Hulusi Akar, soň bolsa gözegçilik diňine çykyp serhet zolagyna gözegçilik etdi. Degişli Habarlar