Prezident Erdogan, Gülhane Metjidiniň Açylyş Dabarasyna Gatnaşdy

Erdogan,Gülhane Harby lukmançylyk akademiýasynda gurlan bu eseriň Ankaralylar üçin düşümli bolmagyny diledi.

1769999
Prezident Erdogan, Gülhane Metjidiniň Açylyş Dabarasyna Gatnaşdy

Prezident R. T. Erdogan, paýtagt Ankarada Saglygy goraýyş ylymlary uniwersitetinin içinde ýerleşýän Gülhane metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Prezident Erdogan dabarada eden çykyşynda, metjidiň gurulmagy üçin uly zähmet çeken her bir adamy gutlady.

Erdogan,Gülhane Harby lukmançylyk akademiýasynda gurlan bu eseriň Ankaralylar üçin düşümli bolmagyny diledi.

Prezident Erdoganyň çykyşyndan soň metjidiň dogalar bilen açyldy.Degişli Habarlar