Orta Afrika Respublikasynyň Daşary işler ministri Türkiýä sapar gurar

Orta Afrika Respublikasynyň Daşary işler ministri, Frankofon we Daşary ýurtlardaky Orta afrikalylaryň ministri Silwi Baýpo Temon şu gün Türkiýä sapar gurar

1768804
Orta Afrika Respublikasynyň Daşary işler ministri Türkiýä sapar gurar

Türkiýäniň Daşary işler ministrliginden berilen ýazmaça beýanatda, saparyň Orta Afrika Respublikasyndan Türkiýä Daşary işler ministr derejesinde ilkinji saparyň boljakdygy aýan edildi. 

Saparyň çäginde geçiriljek duşuşyklarda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ählitaraplaýyn ele alynmagy, mundan başgada sebitleýin we halkara meseleler boýunça pikir alyşylmagy göz öňünde tutulýar. Degişli Habarlar