Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

24 sagadyň dowamynda 418 müň 427 adam testden geçirildi.

1768210
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 174 boldy.

24 sagadyň dowamynda 418 müň 427 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 76 müň 341 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 82 müň 203 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 141 million 98 müň 118-e ýetdi.Degişli Habarlar