Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

1767049
Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 185 boldy.

24 sagadyň dowamynda 392 müň 281 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 65 müň 503 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 75 müň 422 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 140 million 743 müň 552-ä ýetdi.Degişli Habarlar