Prezident Erdogan Eýranyň Prezidenti Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1766856
Prezident Erdogan Eýranyň Prezidenti Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berilen beýanata görä, telefon söhbetdeşliginde Türkiýe-Eýran gatnaşyklary we sebitleýin meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. 

Prezident Erdogan telefon söhbetdeşliginde iň ýakyn wagtda Tähranda geçiriljek Ýokary derejeli hyzmatdaşlyk geňeşi we şonuň çäginde gol çekilip bilinjek resminamalar bilen baglanşykly işleriň dowam edýändigi habar berildi. 

Beýleki tarapdan Kawkazda parahatçylygyň we durnuklylygyň dowam etmegi ugrudaky tagallalaryny dowam etdirýändiklerini aýdan Prezident Erdogan, şol çäkde Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen bilelikde geçiren 3+3 formatyndaky Platformanyň nobatdakysyna, Türkiýe hökmünde ýer eýeçilik etmek isleýändiklerini beýan etdi. Degişli Habarlar