Owganystana Ynsanper Kömeginiň Berilmegi Üçin Ýardam Kampaniýasy Başladyldy

Kampaniýa, Owganystanda açlyk we agyr şertleri sebäpli kömege mätäç halka ynsanperwer kömeginiň berilmegi maksat edinýär.

1766627
Owganystana Ynsanper Kömeginiň Berilmegi Üçin Ýardam Kampaniýasy Başladyldy

Türkiýede, AFAD-yň ýolbaşçylygynda Owganystana ynsanperwer kömeginiň berilmegi üçin kampaniýa başladyldy.

Owganystana ynsanperwer kömeginin berilmegi üçin başladylan ýardam kampaniýasy hakyndaky karar Resmi gazetde çap edildi.

Kampaniýa, Owganystanda açlyk we agyr şertleri sebäpli kömege mätäç halka ynsanperwer kömeginiň berilmegi maksat edinýär.

20-njy ýanwarda başladylan kampaniýa AFAD-yň ýolbaşçylygynda ähli banklar ýörite hasaplar açylar.Degişli Habarlar