Mewlüt Çawuşogly Ysraýylly Kärdeşi Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik geçirdi

Mewlüt Çawuşogly, Ysraýylyň Daşary işler ministri Lapid bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

1766050
Mewlüt Çawuşogly Ysraýylly Kärdeşi Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik geçirdi

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Ysraýylyň Daşary işler ministri Lapid bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Diplomatik çeşmeler, Ysraýylyň Prezidenti Herzogyň Türkiýä guramagy ähtimal sapary hakynda Prezident Erdoganyň ysraýylly kärdeşi bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde “Sizi Türkiýä çagyrýaryn” diýen çakylygyna “Ben hem gelmek isleýärin” diýip jogap berendigini mälim edipdi.

Saparyň guraljak wagty hakynda heniz doly maglumat berilmedi, emma Türkiýeli we Ysraýylly ýolbaşçylar mesele hakynda gepleşik geçirýär.Degişli Habarlar