Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

1763426
Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 136 boldy.

24 sagadyň dowamynda 364 müň 426 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 54 müň 100 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 68 müň 895 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 139 million 230 müň 188-e ýetdi.Degişli Habarlar