Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 36 müň 684 adama ýetdi

1754438
Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 142 boldy.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 366 müň 363 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 36 müň 684 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 25 müň 638 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 130 million 571 müň 857-ä ýetdi.Degişli Habarlar