Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagadyň dowamynda 362 müň 535 adam testden geçirildi

1753328
Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 157 boldy.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 362 müň 535 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 26 müň 99 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 22 müň 24 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 129 million 362 müň 209-a ýetdi.Degişli Habarlar