Çawuşogly nemes kärdeşi Berbok bilen söhbetdeş boldy

Türkiýäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Germaniýanyň Daşary işler ministri Annalena Berbok bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1751780
Çawuşogly nemes kärdeşi Berbok bilen söhbetdeş boldy

Türkiýäniň Daşary işler ministrliginden berilen beýanata görä, Mewlüt Çawuşoglynyň nemes kärdeşi Annalena Berboky gutlamak maksady bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde, ikitaraplaýyn gatnaşyklary, Owganystan meselesini, Russiýa-Ukraina dartgynlygyny, Bosniýa-Gersegowinadaky hadysalary we bosgun meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Degişli Habarlar