Wanda “Eren Gyş-12” Tendürek Operasiýasy Başladyldy

Eren Gyş operasiýalary halkyň goldaw bermeginde üstünlikli ýagdaýda dowam edýär

1744490
Wanda “Eren Gyş-12” Tendürek Operasiýasy Başladyldy

Wan welaýatynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy “Eren Gyş-12” Tendürek operasiýasy başladyldy.

Içeri işler ministrliginden berlen beýannama görä, terror guramasy PKK meselesini ýurduň gün tertibinden çykarmak we sebitdäki terrorçylaryny täsirsiz ýagdaýa getirmek maksady bilen Wan welaýatynda “Eren Gyş-12” Tendürek operasiýasy başladyldy.

Operasiýa jemi 450 hünärmen gatnaşýar.

Ýurduň içinde terror guramasyny dolulygyna ortadan aýyrmak maksady bilen guralýan Eren Gyş operasiýalary halkyň goldaw bermeginde üstünlikli ýagdaýda dowam edýär.Degişli Habarlar