Türkiýe Bilen Kataryň Arasynda 15 Şertnama Baglaşyldy

Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegi maksady bilen 15 şertnama baglaşyldy.

1744184
Türkiýe Bilen Kataryň Arasynda 15 Şertnama Baglaşyldy

Prezident R. T. Erdogan Katara guraýan resmi saparyny dowam etdirýär.

Prezident Erdoganyň we Emir Şyh Temim bin Hamed Al Saniniň gatnaşmagynda iki ýurduň arasynda 15 şertnama baglaşyldy.

Kataryň Emiri Al Sani, ertiriň irki sagatlarynda Prezident Erdogany paýtagt Dohada resmi dabara bilen garşylaşdy.

Iki lider garşylama dabarasyndan soň toparara gepleşiklere ýolbaşçylyk edipdi.

Geçirlen gepleşiklerden soň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegi maksady bilen 15 şertnama baglaşyldy.Degişli Habarlar