Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 198 boldy.

1744319
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 198 boldy.

24 sagadyň dowamynda 355 müň 317 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 22 müň 687 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 24 müň 366 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 121 million 160 müň 790-a ýetdi.Degişli Habarlar