Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

24 sagadyň dowamynda 354 müň 385 adam testden geçirildi.

1742253
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 192 boldy.

24 sagadyň dowamynda 354 müň 385 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 21 müň 747 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 22 müň 284 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 120 million 640 müň 853-e ýetdi.Degişli Habarlar