Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

24 sagadyň dowamynda 355 müň 252 adam testden geçirildi

1741646
Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 196 boldy.

24 sagadyň dowamynda 355 müň 252 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 25 müň 556 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 24 müň 113 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 120 million 516 müň 813-e ýetdi.Degişli Habarlar