Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

24 sagadyň dowamynda 359 müň 420 adam testden geçirildi.

1741055
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 207 boldy.

24 sagadyň dowamynda 359 müň 420 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 25 müň 216 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 24 müň 498 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 120 million 397 müň 20-ä ýetdi.

 

 Degişli Habarlar