Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 189 boldy.

1740398
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 189 boldy.

24 sagadyň dowamynda 358 müň 816 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 24 müň 317 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 23 müň 273 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 120 million 261 müň 629-a ýetdi.Degişli Habarlar