Erdogan Musayylaryň Hanuka Bayramyny Gutlady

Prezident R.T.Erdogan Hanuka bayramy mynasybetli çap eden yüzlenmesinde musayylyk ynancyna uyyan ähli rayatlaryň bayramyny gutlady.

1740349
Erdogan Musayylaryň Hanuka Bayramyny Gutlady

Prezident Erdogan dünyäde tapawutly dini ynançlara we şahsiyetlere bolan gysyşlaryň günsayyn artyan döwründe ähli diskriminatiw çemeleşmere garşy durup, taryhyň özlerine beryän borçlaryny gyşarnyksyz bercay etmek üçin degişli başlangyçlaryny edendiklerini nygtady.

Türkiýäniň yerleşyän sebitinde müňlerçe yyldan bäri iňňän bay medeniyetlere ter eyeçiligini edendigini bellän Erdogan; “Bu baylygyň yany bilen alyp gelyän borçlaryna doly göz yetirip, dil, din, kowum tapawudyny goymazdan ähli rayatlarymyzyň azat-erkana we howpsuz yaşamaklaryny üpcün etmegi esasy cogapkärçiliklerimizden biri hökmünde kabul edyäris. Dünyäde tapawutly dini ynançlara we şahsiyetlere edilyän gysyşlar barha yaybaňlanyan bolsa, biz ähli alalamalara garşy durup, taryhyň bize beryän borçlaryny gyşarnyksyz bercay etmek üçin degişli başlangyçlary etdik. İne şu garayyşlar bilen musayy rayatlarymyzyň başda durmagynda ähli musayylaryň Hanuka bayramyny gutlap, olara esenlik getirmegini aruz edyärin” diydi.Degişli Habarlar