Mewlüt Çawuşogly Türkmen Kärdeşi Meredow Bilen Duşuşdy

“Türkmenistana guraýan saparymyza Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşmak bilen başladyk"

1739539
Mewlüt Çawuşogly Türkmen Kärdeşi Meredow Bilen Duşuşdy

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Ralid Meredow bilen Aşgabatda duşuşdy.

Ministr Çawuşogly, Twitterden beren habarnamasynda, türkmen kärdeşi Meredow bilen duşuşandygyny nygtady.

Ministr Çawuşogly “Türkmenistana guraýan saparymyza Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşmak bilen başladyk. Prezidentimiziň Aşgabada gurajak resmi sapary we Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammiti üçin görlen taýarlyklary ara alyp maslahatlaşdyk” diýdi.Degişli Habarlar