Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 201 boldy.

1739454
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 201 boldy.

24 sagadyň dowamynda 361 müň 229 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 24 müň 2 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 25 müň 341 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 119 million 987 müň 705-e ýetdi.Degişli Habarlar