Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 195 boldy.

1736703
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 195 boldy.

24 sagadyň dowamynda 350 müň 163 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 21 müň 177 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 34 müň 290 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 119 million 327 müň 719-a ýetdi.Degişli Habarlar