Eren Gyş Operasiýalary Üstünlikli Dowam Edýär

PKK-a garşy Eren Gyş-7 Şehit leýtenant Baki Koçak operasiýasy başladyldy.

1736984
Eren Gyş Operasiýalary Üstünlikli Dowam Edýär

Bitlis welaýatynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy Eren Gyş-7 Şehit leýtenant Baki Koçak operasiýasy başladyldy.

Ýurduň içinde terrory dolulygyna ortadan aýyrmak maskady bilen başladylan Eren Gyş operasiýalary üstünlikli dowam edýär.

Ekstremist terror guramasy PKK-ny ýurduň gün tertibinden çykarmak we sebitdäki terrorçylaryny täsirsiz ýagdaýda getirmek maksady bilen başladylan Eren Gyş-7 Şehit leýtenant Baki Koçak operasiýasyna 680 hünärmen bilen birlikde 38 operatiw topar gatnaşýar.Degişli Habarlar