"Eren Gyş-4" atly operasiýa başladyldy

Hakkari welaýatynda 1 müň 240 harbynyň gatnaşmagynda "Eren Gyş-4 Şehit Žandarma Er Ibrahim Gündogar Gazan jülgesi-Han ýaýlagy" atly operasiýa başladyldy

1734532
"Eren Gyş-4" atly operasiýa başladyldy

Türkiýäniň Içeri işler ministrliginden berilen beýanata görä, ýurdyň içinden terrory dolulygyna ortadan aýrylmagy üçin geçirilýän Eren Gyş operasiýalary, erjellik we tutanýerlilik bilen dowam etdirilýär. 

Ekstremist terror guramasy PKK-nyň ýurdyň güntertibinden çykarmak we sebitde bardygy anyklanan terrorçylary täsirsiz ýagdaýa getirmek maksady bilen başladylan operasiýa, Žandarma güýçleriniň Komandos toparlary, Žandarma güýçleriniň Ýöriteleşdirilen toparlary, Polisiýa gullugynyň Ýöriteleşdirilen toparlary we Howpsuzlyk goragçylaryndan ybarat jemi 1 müň 240 howpsuzlyk gullukçysy gatnaşýar. Degişli Habarlar