Şu Gün Türkiýe Respublikasynyň Esaslandyryjysy Atatürkiň Dünýeden Öten Gününiň 83-nji Ýyly

Beýik baştutanyny ýene-de bir gezek uly hormat bilen hatyralaýar.

1731695
Şu Gün Türkiýe Respublikasynyň Esaslandyryjysy Atatürkiň Dünýeden Öten Gününiň 83-nji Ýyly

Şu gün 10-njy noýabr.

Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy we ilkinji Prezidenti M. K. Atatürkiň dünýeden öten gününiň 83-nji ýyly.

Türkiýe, 57 ýyllyk ömründe halkynyň we watanynyň garaşsyzlygy üçin her bir göreşinde harby ukuby we syýasy zehini bilen uly ýeňişler gazanan, adyny türk we dünýä taryhyna altyn haplar bilen ýazdyran beýik baştutanyny ýene-de bir gezek uly hormat bilen hatyralaýar.Degişli Habarlar