29 Gämi 29 Porta Barar

Gämilerde baýdak gowşurlyş darabasy geçirler we Döwlet senasy ýerine ýetirler.

1726445
29 Gämi 29 Porta Barar

Deňiz güýçleri serkerdeligine degişli 29 gämi, 29-njy oktrýabr Resbpulika baýramynyň çäginde 29 porta barar.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýannama görä, gämilerde baýdak gowşurlyş darabasy geçirler we Döwlet senasy ýerine ýetirler.

Gämiler, täze görnüş koronawirus epidemiýasynyň çäginde görlen çäreler sebäpli halkyň gämileriň münmegi gadagan edildi.Degişli Habarlar