Türkiýe Garadaga Sanjym Kömegini Berdi

Saglygy goraýyş ministri Božowiç, sanjym kömeginiň iki ýurduň arasyndaky ýakyn gatnaşygyň görkezijisidigini nygtady.

1725863
Türkiýe Garadaga Sanjym Kömegini Berdi

Türkiýe Garadaga 100 müň doza Kovid-19 sanjymyny berdi.

Türkiýäniň beren Sinowak sanjymlary Türkiýäniň Garadagdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Songül Ozan tarapyndan dabaraly ýagdaýda Saglygy goraýyş ministri Borowiniç Božowiçe gowşuryldy.

Sanjymlary kabul edip alan Saglygy goraýyş ministri Božowiç, sanjym kömeginiň iki ýurduň arasyndaky ýakyn gatnaşygyň görkezijisidigini nygtady.

Ministr Božowiç halkyna sanjym etdirmekleri üçin çagyryş berdi.

Türkiýäniň Garadagdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Songül Ozan epidemiýa garşy göreşde arkalaşygyň diýseň möhümdigini belledi.Degişli Habarlar