Türkiýe Bilen ABŞ F-35 Meselesini Ara Alyp Maslahatlaşdy

Maslahatda gepleşikleriň dowam etdirilmegi meselesinde ylalaşyk gazanylandygy nygtaldy.

1726019
Türkiýe Bilen ABŞ F-35 Meselesini Ara Alyp Maslahatlaşdy

Türkiýäniň we ABŞ-nyň Goranmak ministrlikleriniň arasynda F-35 meselesinde başdan geçirilýän dartgynlygyň ortdan aýrylmagy we maliýe meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin paýtagt Ankarada maslahat geçirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, Türkiýäniň we ABŞ-nyň Goranmak ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirlen maslahatda gepleşikleriň dowam etdirilmegi meselesinde ylalaşyk gazanylandygy nygtaldy.Degişli Habarlar