Çal Sanawda Gözlenýän Terrorçy Boýun Egdi

2021-njy ýylda guramanyň hatarynda gaçyp boýun egen terrorçylaryň sany 167-ä ýetdi

1726198
Çal Sanawda Gözlenýän Terrorçy Boýun Egdi

Ekstremist terror guramasy PKK-nyň hatarynda gaçan we çal sanawda gözlenýän terrorçy howpsyzlyk güýçlerine boýun egdi.

Içeri işler ministrliginden berlen beýannamada, geçirlen söhbetdeşlikler netijesinde terror guramasy PKK-nyň hataryndan gaçan 1 terrorçynyň şu gün howpsyzlyk güýçlerine boýun egendigi nygtaldy.

Beýannamada, boýun egen terrorçynyň 2010-njy ýylda guramanyň hataryna goşulandygy, çal sanawda gözlenýändigi we Yrakda iş alyp barandygynyň anyklanandygy ýatladyldy.

Beýannamada, geçirlen söhbetdeşlikler netijesinde 2021-njy ýylda guramanyň hatarynda gaçyp boýun egen terrorçylaryň sanynynyň 167-ä ýetendigi bellenildi.Degişli Habarlar