Yragyň demirgazygynda bir esger şehit boldy

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi waka bilen bagly beýanat berdi

1724848
Yragyň demirgazygynda bir esger şehit boldy

Yragyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy geçirilýän operasiýada 1 esger şehit boldy, 1 esger ýaralandy. 

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Penje-Ýyldyrym operasiýasy sebitinde 25-nji oktýabrda terrorçylar tarapyndan goýulan elde ýasalan bombanyň partlamagy netijesinde 1 gahryman esgerimiz şehit boldy, 1 gahryman esgerimiz bolsa ýaralandy. Ýaralanan esgerimiz hassahana ýerleşdirilip, bejergi astyna alyndy" diýip habar berildi. Degişli Habarlar