Türkiýede Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreş dowam edýär

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 29 müň 643 adama ýetdi

1725372
Türkiýede Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreş dowam edýär

Türkiýäniň koronawirus epidemiýasyna garşy göreşinde soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 215 boldy.

24 sagadyň dowamynda 356 müň 636 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 29 müň 643 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 31 müň 467 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 115 million 674 müň 594-e ýetdi.Degişli Habarlar