Stambul, Türk Geňeşiniň Media Forumynyň Ilkinji Duşuşygyna Ýer Eýeçiligini Eder

“Türk Dünýäsinden 500-den gowrak adamy myhman alarys”

1723361
Stambul, Türk Geňeşiniň Media Forumynyň Ilkinji Duşuşygyna Ýer Eýeçiligini Eder

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun, 2019-njy ýylda gurlan Türk Geňeşiniň Media forumynyň ilkinji duşuşygyna Türkiýäniň ýer eýeçiligini etjekdigini aýtdy.

Altun, Twitterden beren habarnamasynda “Türk Geňeşi, 2019-njy ýylda Türk Geňeşiniň Media forumynyň gurulmagy hakynda karar kabul edipdi. Biz bu forumyň ilkinji duşuşygyna ýer eýeçiligini ederis. “Kökli geçmiş, güýçli gelejek” temasy bilen ertir Stambulda Türk dünýäsinden 500-den gowrak adamy myhman alarys” diýdi.Degişli Habarlar