Eren-13 operasiýasynyň çäginde 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siirt welaýatynyň Eruh etrabynda dowam edýän Eren-13 operasiýasynyň çäginde 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1723708
Eren-13 operasiýasynyň çäginde 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Içeri işler ministrligi tarapyndan berilen beýanatda, Eruh etrabynda Şyrnak welaýatynyň Žandarma serkerdeliginiň koordinasiýasy esasynda operasiýanyň geçirilendigi mälim edildi. 

Siirt Welaýat Žandarma serkerdeligine degişli Žandarma güýçleriniň Komandos toparlary we Žandarma güýçleriniň ýöriteleşdirilen toparlary tarapyndan, Žandarma güýçleriniň uçarmansyz howa ulaglarynyň we Harby-howa güýçleriniň goldaw bermeginde geçirilen operasiýada ekstremist terror guramasyna agza 4 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi habar berildi. 

Beýanatda terrora garşy göreşiň tutanýerlilik bilen dowam etjekdigi aýan edildi. Degişli Habarlar