Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 181 boldy.

1722046
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 181 boldy.

24 sagadyň dowamynda 360 müň 849 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 30 müň 862 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 27 müň 352 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 114 million 425 müň 692-ä ýetdi.Degişli Habarlar