Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 181 boldy.

1720393
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 181 boldy.

24 sagadyň dowamynda 363 müň 536 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 30 müň 694 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 25 müň 513 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 113 million 709 müň 533-ä ýetdi.Degişli Habarlar