Koronawirus epidemiýasyna garşy göreş dowam edýär

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 31 müň 18 adam öýlerine ugradyldy

1712434
Koronawirus epidemiýasyna garşy göreş dowam edýär

Türkiýäniň koronawirus epidemiýasyna garşy göreşinde soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 227 boldy.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 355 müň 442 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 29 müň 386 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 31 müň 18 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzirki wagta çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 109 million 146 müň 301-e ýetdi.Degişli Habarlar