Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 193 boldy.

1710466
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 193 boldy.

24 sagadyň dowamynda 342 müň 145 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 26 müň 145 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 19 müň 199 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymyny etdirenleriň sany 107 million 641 müň 923 adama ýetdi.Degişli Habarlar