Liwanyň Baş ştabynyň Başlygy Türkiýede Saparda Bolýar

Güler myhman kardeşini Baş ştabda harby dabara bilen garşylady.

1710101
Liwanyň Baş ştabynyň Başlygy Türkiýede Saparda Bolýar

Liwanyň Ýaragly güýçleriniň serkerdesi Baş ştabyň başlygy Žozep Aoun Baş ştabyň başlygy goşun generaly Ýaşar Güleriň resmi myhmany hökmünde Ankara geldi.

Goşun generaly Güler myhman kardeşini Baş ştabda harby dabara bilen garşylady.

Resmi garşylama dabarasyndan soň iki kardeş özara duşuşyk geçirdi.Degişli Habarlar