Türkiýäniň Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagadyň dowamynda 346 müň 435 adam testden geçirildi

1708314
Türkiýäniň Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýäniň koronawirus epidemiýasyna garşy göreşinde soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 231 boldy.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 346 müň 435 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 27 müň 688 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 27 müň 949 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzirki wagta çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 105 million 651 müň 768-e ýetdi.Degişli Habarlar