TÜRKSAT 6-a Space X Tarapyndan Uçurylar

Aragatnaşyk hemrasynyň synag tapgyrlary dowam edýär

1707253
TÜRKSAT 6-a Space X Tarapyndan Uçurylar

Önümçilik synaglarynyň 2022-nji ýylda gutarmagy meýilleşdirilýän Türkiýäniň ilkinji milli aragatnaşyk hemrasy Türksat 6A-nyň uçurlyş hyzmatynyň üpjün edilmegi hakyndaky şertnamasyna “Türksat Anonim Şirketi” firmasy bilen Amerikan älem giňişligine gatnawy firmasy “Space X” firmasynyň arasynda gol çekişildi.

Ulaglar we infrastruktura ministri Adil Karaismailogly beren ýazmaça beýannamasynda Türksat 6A Milli aragatnaşyk hemrasy taslama şertnamasynyň we onuň goşmaça teswirnamasynyň Preizdent R.T.Erdoganyň gatnaşmagynda Ulaglar we infrastruktura ministrliginiň, Türkiýäniň Ylmy we tehnologik barlaglar guramasynyň we “Türksat Aş” firmasynyň arasynda gol çekişilip, resmi taýdan başladylandygyny habar berdi.

Türksat 6A hemrasynyň gurnama, utgaşdyryş we synag işleriniň Emeli hemra ulgamlarynyň Utgaşdyryjy we synag merkezinde geçirilendigini beýan eden Karaismailogly, “Taslamanyň inženerçilik modeliniň utgaşdyryş işleri tamamlanyp, synag tapgyryna geçildi. 2021-nji ýylda emeli hemranyň uçuş modeliniň utgaşdyryş işlerini tamamlap, daşky gurşaw synag tapgyryna geçilmegi meýilleşdirilýär. Türksat 6A hemrasy, emeli hemra senagatynda kabul edilýän adaty we söwda synag tapgyrlaryndan hem geçiriler” diýdi.

Ministr Karaismailogly öndüriljek emeli hemranyň önümçilik we synag tapgyrlarynyn 2022-nji ýylyn ahyrynda tamamlanyp, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde älem giňişligine uçurylmagynyň meýilleşdirilýändigini aýtdy.

 Degişli Habarlar