Terrorçylaryň Hinlerini Ýer Bilen Ýegsan Edýäris

Gara etrapçasynda ekstremist terror guramasy PKK-a agza 6 terrorçy howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirildi.

1707120
Terrorçylaryň Hinlerini Ýer Bilen Ýegsan Edýäris

Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Gara etrapçasynda ekstremist terror guramasy PKK-a agza 6 terrorçy howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, “Gahryman esgerlerimiz, Yragyň demirgazygyndaky terrorçylaryň hinlerini ýer bilen ýegsan etmäge dowam edýär. Gara etrapçasynda guralan howa hüjüminde terror guramasy PKK-a agza 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. Terrora garşy egilşiksiz göreş dowam eder” diýildi.Degişli Habarlar