“Dünýäniň iň ýokary ösüş görkezijilerine biz ýetdik”

Prezident Erdogan: “Dünýäniň iň ýokary ösüş görkezijilerine biz ýetdik” diýip belledi.

1706930
“Dünýäniň iň ýokary ösüş görkezijilerine biz ýetdik”

Prezident Erdogan: “Dünýäniň iň ýokary ösüş görkezijilerine biz ýetdik” diýip belledi. Prezident Rejep Taýýip Erdogan: “Gören çärelerimiziň we durmuşa geçiren maksatnamalarymyzyň saýasynda dünýäniň iň ýokary ösüş görkezijilerine biz ýetdik” diýip habar berdi. Prezident Erdogan Kyrşehir welaýatynda geçirilen “2021 ÝUNESKO Ahi Ewran ýatlama ýyly-Ahi Ewranyň ýolunda Jerçileriň duşuşygy” atly çärä gatnaşdy. Prezident Erdogan ol ýerde eden çykyşynda: “Dünýäniň iň ýokary ösüş görkezijilerine biz ýetdik. Eksportda yzly-yzyna rekord goýarys. Iş üpjünçiliginde epidemiýadan hem ozalky sepgide ýetdik” diýip mälim etdi.Degişli Habarlar