"Eren-13" operasiýasynyň çäginde 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Sebitdäki operasiýalar dowam edýär

1688388
"Eren-13" operasiýasynyň çäginde 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanata görä, Şyrnak welaýatynyň Bestler Dereler diýilen ýerinde Şyrnagyň Žandarma serkerdeliginiň koordinasiýasynda Žandarmanyň komandos toparlary tarapyndan operasiýa geçirildi. 

Žandarmanyň uçarmansyz howa ulagy, ýaragly uçarmansyz howa ulagy we Harby-howa güýçleriniň goldaw bermeginde geçirilen operasiýada ekstremist terror guramasyna agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. 

Sebitdäki operasiýalar dowam edýär. Degişli Habarlar