Altun: "129 ýangynyň 122-si gözegçilik astyna alyndy" diýdi

Türkiýäniň biri-birinden tapawutly ýerlerinde ýüze çykan 129 tokaý ýangynynyň 122-si gözegçilik astyna alyndy

1683917
Altun: "129 ýangynyň 122-si gözegçilik astyna alyndy" diýdi

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun sosial media hasabyndan beren beýanatynda, Türkiýäni öz täsiri astyna alan tokaý ýangynlaryna garşy döwletiň ähli guramadyr-edaralary bilen birlikde göreş alyp barýandygyny habar berdi. 

Fahrettin Altun: "Ýurdyň 35 welaýatynda 129 ýangynyň 122-si gözegçilik astyna alyndy" diýip maglumat berdi. Degişli Habarlar