PKK-a Agza 3 terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

"Terrorçylaryň ähli hünlerini ýer bilen ýegsan ederis”

1681693
PKK-a Agza 3 terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Yragyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, “Terrorçylaryň hinlerine çenli girýäris. Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Hakurk etrabynda ýerleri anyklanylan terror guramasy PKK-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. Şehitlerimiziň gany ýerde galmady we galmaz. Terrorçylaryň ähli hünlerini ýer bilen ýegsan ederis” diýildi.Degişli Habarlar