Türkiýäniň Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 14 müň 230 adama ýetdi

1679882
Türkiýäniň Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşinde soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 55 boldy.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 223 müň 837 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 14 müň 230 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan ýene-de 5 müň 211 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymyny etdirenleriň sany 66 million 167 müň 708 adama ýetdi.Degişli Habarlar